Obchodní podmínky


 1. Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout a zkontrolovat bez zbytečného odkladu. V případě zjištěných závad je kupující povinen prodávajícího o těchto závadách informovat e-mailem nebo písemně nejpozději do třech dnů od převzetí zboží.
 2. Vznikne-li na zboží dodaném společností DARSHAN s.r.o. reklamovatelná vada, může kupující uplatnit reklamaci e-mailem nebo na prodejně.
 3. Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující písemně na e-mailové adrese: vzelnitius@seznam.cz, nebo osobně na prodejně.
 4. Oznámení o závadách musí obsahovat:
 5. - jméno kupujícího
 6. - adresu
 7. - e-mail
 8. - naskenovaný doklad o koupi (faktura)
 9. - podrobný popis závady
 10. Do třech pracovních dnů po obdržení oznámení o závadách podle bodu 1 a 2 tohoto reklamačního řádu prodávající informuje kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží, především o tom, kam má kupující vadné zboží doručit.
 11. Pro úspěšné vyřízení reklamace je nutné, aby kupující byl schopen předložit doklad o zaplacení zboží.
 12. V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších změn a doplnění, má kupující možnost se domáhat zejména, aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové, popřípadě může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny.
 13. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
 14. Úhrada poštovného při výměně zboží nebo reklamaci. 
  V případě, že se zákazník rozhodne zboží zaslat k výměně či uplatnění reklamace, hradí poštovné zásilky k nám. Poštovné zásilky s vyměněným zbožím a zbožím po uplatnění reklamace hradí DARSHAN s.r.o. V případě, že se zákazník rozhodne zboží vrátit ve 14ti denní lhůtě, pak je prodejce povinnen vrátit sumu za zboží i poštovné. 
 15. Pokud zákazník obdržel nesprávné zboží a vrací jej k výměně, uhradí DARSHAN s.r.o. poštovné za tuto zásilku poškozenému zákazníkovi v hotovosti (s vyměněným zbožím) nebo složenkou. Poštovné zásilky s vyměněným zbožím hradí DARSHAN s.r.o.
 16. Dodací lhůta je 1-14 pracovních dnů. V případě, že Vámi požadované zboží nebude možno zaslat v naší dodací lhůtě, budeme Vás předem informovat e-mailem. Ke každé objednávce je účtováno poštovné a balné v ceně do 110 Kč při platbě dobírkou, při platbě převodem na účet předem pak 75 Kč.
 17. Zboží zasíláme v rámci České Republiky.
 18. UPOZORNĚNÍ:
 19. Vrácené zboží (k reklamaci, výměně, atp.) neposílejte na dobírku! DARSHAN s.r.o. si vyhrazuje právo nepřevzít zásilky od zákazníků odeslané na dobírku!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Košík  

Žádné produkty

0,00 Kč Poštovné
0,00 Kč Celkem

K pokladně